Alnarp Cleanwater Technology AB

Skåne län

Information

Alnarp Cleanwater Technology AB är ett av många företag som finns i Lomma. Det är nämligen den kommunen som Alnarp Cleanwater Technology AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Alnarp Cleanwater Technology AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2008-04-10.

Alnarp Cleanwater Technology AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2008-01-02. Men sedan 2008-04-10 så har Alnarp Cleanwater Technology AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till POMONAVÄGEN 4, 230 53, Alnarp. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Alnarp Cleanwater Technology AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 073-8450598.

Lomma arbetar för att företag som Alnarp Cleanwater Technology AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Alnarp Cleanwater Technology AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla och marknadsföra naturliga och miljövänliga vattenrening- och vattenrestaurationssystem, innefattande bland annat rening och syresättning av vatten och avloppsvatten, restauration av vattendrag, sjöar, hav och dammar, förhindrande av markerosion och bevarande av biologisk mångfald, att finansiera och eller investera i sådan verksamhet samt att bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Alnarp Cleanwater Technology AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Alnarp Cleanwater Technology AB och det är följande personer, Svensson, Yngve Bertil som är född 1954 och har titeln Extern VD, Alm, Sören Per-Uno som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Foung, Carl Göran Malte som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Garberg, Sven Göran som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Gillberg, Minna Maria som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattsson, Hans Arvid som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot.Hägglund, Alf Jörgen som är född 1959 och har titeln Revisor, Revisionskonsulterna J Hägglund AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Alnarp Cleanwater Technology AB är 556747-8226.