Geokompaniet Sverige AB

Skåne län

Information

Geokompaniet Sverige AB är ett av många verksamheter som finns i Lomma. Det är nämligen den kommunen som Geokompaniet Sverige AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Geokompaniet Sverige AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2007-06-21.

Geokompaniet Sverige AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2007-03-15. Men sedan 2007-08-03 så har Geokompaniet Sverige AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Oskarsfridsv. 27, 234 35, Lomma. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Geokompaniet Sverige AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-7470590.

Lomma arbetar för att verksamheter som Geokompaniet Sverige AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Geokompaniet Sverige AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget ska utföra geotekniska samt miljötekniska markundersökningar och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Geokompaniet Sverige AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nises, Mats Robert -Törnell, Klas Jonas.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Geokompaniet Sverige AB och det är följande personer, Törnell, Klas Jonas som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nises, Mats Robert som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Nises, Anna Madelen som är född 1973 och har titeln Suppleant, Törnell, Ann Monica som är född 1961 och har titeln Suppleant, Palm, Jan Robert som är född 1957 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Geokompaniet Sverige AB är 556726-4055.