ScanCap AB

Skåne län

Information

ScanCap AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där ScanCap AB finns. I Lomma så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. ScanCap AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket ScanCap AB har haft sedan 2007-09-13. ScanCap AB har funnits sedan och 2007-09-13 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till ScanCap AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-415544.

Lomma arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är ScanCap AB Privat, ej börsnoterat.

ScanCap AB har idag 556723-9735 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för ScanCap AB

Bolagets verksamhet skall vara att huvudsakligen bedriva nationell och internationell forskning, utveckling, design, handel, rådgivning och nätverk inom agro, miljö, bioteknologi och finans. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.

I ScanCap AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Sandager, Line som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Sandager, Line som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Stolt, Johan Patrik som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Dahlqvist, Leif Anders som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Lars Ludvigh Stensson som är född 1949 och har titeln Revisor, Nyström & Partners Horwath KB som är född och har titeln Revisor.