Hydraulik & Påbyggnadsservice i Sydsverige AB

Skåne län

Information

Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning, påbyggnad, service, reparationer, underhåll och försäljning av hydrauliksystem, karosserier, sopanläggningar, containers och reservdelar, leasing och uthyrning avseende tyngre fordon. Dessutom skall bolaget bedriva tillverkning och handel med produkter inom verkstadsindustrin, köp och försäljning av värdepapper, äga och förvalta aktier, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Hydraulik & Påbyggnadsservice i Sydsverige AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Lomma så är Hydraulik & Påbyggnadsservice i Sydsverige AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Lomma arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Lomma och i Skåne län. Redan 2005-10-18 så skapades Hydraulik & Påbyggnadsservice i Sydsverige AB och bolaget är har ej F-skattsedel.

556688-0869 är organisationsnummret för bolaget som finns i Lomma.

Just nu är Hydraulik & Påbyggnadsservice i Sydsverige AB Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Hydraulik & Påbyggnadsservice i Sydsverige AB så går det att nå dem via telefon på 040-531552 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten -Thorsell, Emanuel Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Hydraulik & Påbyggnadsservice i Sydsverige AB är Thorsell, Emanuel som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Hylén, Ulf Peter som är född 1956 och har titeln Extern VD, Thorsell, Maria Helena Elisabeth som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorsell, Vlatka som är född 1946 och har titeln Suppleant, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, Jönsson, Lars Bertil som är född 1956 och har titeln Huvudansvarigrevisor.