Ralax Jordbruk Aktiebolag

Skåne län

Information

Ralax Jordbruk Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Lomma. Det är nämligen den kommunen som Ralax Jordbruk Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Ralax Jordbruk Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2003-03-13.

Ralax Jordbruk Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2003-02-18. Men sedan 2003-03-13 så har Ralax Jordbruk Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Fjelie Laxmans Åkarps Gård , 237 91, Bjärred. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Ralax Jordbruk Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 046-133660.

Lomma arbetar för att verksamheter som Ralax Jordbruk Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Ralax Jordbruk Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall äga och bedriva jordbruk och skogsbruk med binäringar, bedriva maskinstationsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Ralax Jordbruk Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Laxmar, Hans Johan -Radby, Per Bernhard Christian.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Ralax Jordbruk Aktiebolag och det är följande personer, Radby, Per Bernhard Christian som är född 1976 och har titeln VD, Radby, Per Bernhard Christian som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Laxmar, Hans Johan som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Laxmar, Anne Iréne Elisabeth som är född 1959 och har titeln Suppleant, Radby, Per Holger som är född 1935 och har titeln Suppleant, Kronblad, Jens Åke Ragnar som är född 1954 och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Ralax Jordbruk Aktiebolag är 556639-9167.