Ellet Assets AB

Skåne län

Information

Ellet Assets AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där Ellet Assets AB finns. I Lomma så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Ellet Assets AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Ellet Assets AB har haft sedan 2002-09-26. Ellet Assets AB har funnits sedan och 2002-09-26 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Ellet Assets AB så kan ni göra det genom att skicka er post till S. Västkustv. 62 B, 237 36, Bjärred men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-5337739.

Lomma arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Ellet Assets AB Privat, ej börsnoterat.

Ellet Assets AB har idag 556629-1190 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Ellet Assets AB

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper, investera i forsknings och utvecklingsbolag, bedriva medicinsk forskning samt utveckling och utbildning, bedriva konsultverksamhet inom management och rekrytering, marknadsföring och försäljning samt idka annan härmed förenlig verksamhet.

I Ellet Assets AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Forslund Larsson, Gerd Inga-Lill som är född 1954 och har titeln VD, Forslund Larsson, Gerd Inga-Lill som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lars Erik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Forslund, Carl Mårten Lermart som är född 1983 och har titeln Suppleant, Svärdby, Carl Rikard som är född 1983 och har titeln Suppleant, Andersson, Mats-Åke Lennart som är född 1960 och har titeln RevisorSET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .