Rune Levéens Åkeri AB

Skåne län

Information

Rune Levéens Åkeri AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där Rune Levéens Åkeri AB finns. I Lomma så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Rune Levéens Åkeri AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Rune Levéens Åkeri AB har haft sedan 2002-08-15. Rune Levéens Åkeri AB har funnits sedan och 2002-08-15 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Rune Levéens Åkeri AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Blåbärsg. 49, 234 43, Lomma men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-410267.

Lomma arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Rune Levéens Åkeri AB Privat, ej börsnoterat.

Rune Levéens Åkeri AB har idag 556627-7124 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Rune Levéens Åkeri AB

Bolaget skall åkerirörelse samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver kan bolaget placera överskottsmedel i svenska och utländska aktier och aktiefonder, dock ej sådan placeringsverksamhet som står under bank och finansinspektionens tillsyn.

I Rune Levéens Åkeri AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Leveen, Matts Rune som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagmann, Bodil Margareta som är född 1952 och har titeln Suppleant, Svahn, Lena Solvig Ann-Charlott som är född 1958 och har titeln Revisor, Lena Svahn Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .