Providens AB

Skåne län

Information

Providens AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där Providens AB finns. I Lomma så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Providens AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Providens AB har haft sedan 1998-01-01. Providens AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Providens AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 046-294152.

Lomma arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Providens AB Privat, ej börsnoterat.

Providens AB har idag 556550-2274 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Providens AB

Bolaget skall bedriva handel, tillverkning, förmedling och utveckling av flexibla material för förpackningsindustrin, konsultationer inom förpackningsindustrin, affärsutveckling av verksamheter på världsmarknader för tekniska produkter inom förpackningsindustrin, uthyrning, förmedling och försäljning av inventarier och utrustning inom transportbranschen, uthyrning, förmedling och handel av fritidsbåtar, handel och import av vin och drycker, handel och förvaltning av värdepapper och andra investeringsobjekt, handel och förvaltning av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet,

I Providens AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jensen, Ulf Martin som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Jensen, Annika Heléne som är född 1964 och har titeln Suppleant, Funder, Mia Margareta Eva-Marie som är född 1962 och har titeln Revisor, Axion Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .