MOI Aktiebolag

Skåne län

Information

MOI Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Lomma. Det är nämligen den kommunen som MOI Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

MOI Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1994-12-23. Men sedan 2005-08-01 så har MOI Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Trollsjöv. 159, 237 33, Bjärred. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på MOI Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Lomma arbetar för att verksamheter som MOI Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för MOI Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende försäljnings- och marknadsföringstjänster. Bolaget skall dessutom förvalta fast och lös egendom.

Firmatecknare för MOI Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till MOI Aktiebolag och det är följande personer, Hansson, Mats Robert som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Noreke, Catarina Louise som är född 1956 och har titeln Suppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Nilsson, Mona Christina som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för MOI Aktiebolag är 556502-2885.