Aktiebolag Sorbera

Skåne län

Information

Aktiebolag Sorbera hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där Aktiebolag Sorbera finns. I Lomma så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolag Sorbera tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Aktiebolag Sorbera har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolag Sorbera har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolag Sorbera så kan ni göra det genom att skicka er post till Lomma Saltsjöbadsv. 3, 234 32, Lomma men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-410222.

Lomma arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Aktiebolag Sorbera Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolag Sorbera har idag 556443-8090 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Aktiebolag Sorbera

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och bedriva verksamhet med fastighetsutveckling, äga och förvalta lös egendom, främst värdepapper, bedriva byggnads- och maskintekniks konsultverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Aktiebolag Sorbera så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Larsson, Birgitta Elisabet som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Schwarz, Eva Lotta Katarina som är född 1962 och har titeln Suppleant, Eklund, Lars Christer som är född 1953 och har titeln Revisor, .