Aktiebolaget Geoskandia

Skåne län

Information

Aktiebolaget Geoskandia hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där Aktiebolaget Geoskandia finns. I Lomma så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Geoskandia tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Aktiebolaget Geoskandia har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolaget Geoskandia har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Geoskandia så kan ni göra det genom att skicka er post till Järng. 7, 234 35, Lomma men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-412530.

Lomma arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Aktiebolaget Geoskandia Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Geoskandia har idag 556303-1466 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Nyman, Karl Erik Firman tecknas i förening av -Mortensen, Björn Martin -Nyman, Carl Jonas är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Geoskandia

Bolaget skall tillverka och försälja geodetiska och geotekniska utrustningar och tillbehör och utföra grundläggnings- och grundförstärkningsarbeten och bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom byggnadsbranschen samt idka handel med fast egendom.

I Aktiebolaget Geoskandia så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nyman, Karl Erik som är född 1934 och har titeln VD, Nyman, Karl Erik som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyman, Carl Jonas som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Höög, Gert-Erik Gunnar som är född 1943 och har titeln Suppleant, Mortensen, Björn Martin som är född 1949 och har titeln Suppleant, Andersson, Bengt Roland som är född 1957 och har titeln RevisorResursgruppen i Sverige AB som är född och har titeln Revisor, .