Nordic Infrastructure AB

Skåne län

Information

Nordic Infrastructure AB är ett företag som finns i Lomma. I Nordic Infrastructure AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Wennerholm, Johan som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Kempe Wennerholm, Eva Marie som är född 1968 och har titeln Suppleant, Persson, Magnus Carl-Johan som är född 1977 och har titeln Revisor, SYDREV Revision & Redovisning AB som är född och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Nordic Infrastructure AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Nordic Infrastructure AB på telefon 040-155005.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom och att, företrädesvis inom de under nedan angivna branscherna, bedriva handel med fast och lös egendom samt därtill att genom hel- och delägda företag bedriva jordbruk och skogsbruk, bedriva transportverksamhet, bedriva konsultverksamhet och verksamhet inom ekonomisk förvaltning, media och telekommunikation, bedriva serviceverksamhet relaterad till kundvård och callcentertjänster. Äga och förvalta fast och lös egendom och att, företrädesvis inom de ovan angivna branscherna, bedriva handel med fast och lös egendom samt bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Idag är Nordic Infrastructure AB av bolagstypen Aktiebolag.

Nordic Infrastructure AB är ett av många företag som finns i Skåne län och Lomma arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Nordic Infrastructure AB innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Nordic Infrastructure AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2005-03-25.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Nordic Infrastructure AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen

Nordic Infrastructure AB har 556251-1237 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.