Terra Firma Gothia Aktiebolag

Skåne län

Information

Terra Firma Gothia Aktiebolag är ett bolag som finns i Lomma. I Terra Firma Gothia Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Olsson, Ingrid Margareta Beatrice som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Sven Johan Henrik som är född 1971 och har titeln Suppleant, Ripa, Rickard Fritz som är född 1947 och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Terra Firma Gothia Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Terra Firma Gothia Aktiebolag på telefon 016-291995.

Bolaget skall förvalta aktier och driva konsultverksamhet i marknadsfrågor, samt idka fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Idag är Terra Firma Gothia Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Terra Firma Gothia Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Skåne län och Lomma arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Terra Firma Gothia Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Terra Firma Gothia Aktiebolag är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Terra Firma Gothia Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas var för sig av -Olsson, Ingrid Margareta Beatrice -Olsson, Sven Johan Henrik

Terra Firma Gothia Aktiebolag har 556204-4908 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.