Aktiebolaget Dentdoc

Skåne län

Information

Bolaget skall bedriva tandläkarpraktik och idka förmögenhetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Aktiebolaget Dentdoc vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Lomma så är Aktiebolaget Dentdoc ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Lomma arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Lomma och i Skåne län. Redan 1972-11-23 så skapades Aktiebolaget Dentdoc och företaget är har F-skattsedel Aktiebolaget Dentdoc har haft det sedan 1994-01-01.

556172-4385 är organisationsnummret för företaget som finns i Lomma.

Just nu är Aktiebolaget Dentdoc Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Aktiebolaget Dentdoc så går det att nå dem via telefon på 046-294950 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen

Följande personer är på något sätt aktiva inom Aktiebolaget Dentdoc är Holmqvist, Bo Rolf Christer som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmqvist, Gunnel Astrid Elisabet som är född 1949 och har titeln Suppleant, Lundberg, Anders Filip som är född 1976 och har titeln Revisor, Lundin, Nils Anders Bengt som är född 1956 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .