E.P. -service Kyl- och Maskinaktiebolag (Futurum-Service)

Skåne län

Information

Bolagets verksamhet skall bestå av själv eller genom dotterbolag utföra reparations- och servicearbeten ävensom försäljning av hushållsmaskiner samt förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för E.P. -service Kyl- och Maskinaktiebolag (Futurum-Service) vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Lomma så är E.P. -service Kyl- och Maskinaktiebolag (Futurum-Service) ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Lomma arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Lomma och i Skåne län. Redan 1971-01-18 så skapades E.P. -service Kyl- och Maskinaktiebolag (Futurum-Service) och bolaget är har F-skattsedel E.P. -service Kyl- och Maskinaktiebolag (Futurum-Service) har haft det sedan 1994-01-01.

E.P. -service Kyl- och Maskinaktiebolag (Futurum-Service) är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1972-01-01

556143-6543 är organisationsnummret för bolaget som finns i Lomma.

Just nu är E.P. -service Kyl- och Maskinaktiebolag (Futurum-Service) Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med E.P. -service Kyl- och Maskinaktiebolag (Futurum-Service) så går det att nå dem via telefon på 040-412898 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten

Följande personer är på något sätt aktiva inom E.P. -service Kyl- och Maskinaktiebolag (Futurum-Service) är Persson, Nils Erik Vilhelm som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Björkdahl, Gunilla Viveka som är född 1953 och har titeln Suppleant, Nilsson, Per-Anders Stefan som är född 1963 och har titeln Revisor, Ortman, Hans Gustav som är född 1948 och har titeln Revisor, Skånerevision i Skåne-Län AB som är född och har titeln Revisor, ORTMAN & D Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.