Alnarpsvägens Fastighetsaktiebolag

Skåne län

Information

Alnarpsvägens Fastighetsaktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där Alnarpsvägens Fastighetsaktiebolag finns. I Lomma så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Alnarpsvägens Fastighetsaktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Alnarpsvägens Fastighetsaktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Alnarpsvägens Fastighetsaktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Alnarpsvägens Fastighetsaktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Blåbärsg. 17, 234 43, Lomma men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-412263.

Lomma arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Alnarpsvägens Fastighetsaktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Alnarpsvägens Fastighetsaktiebolag har idag 556110-8597 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Alnarpsvägens Fastighetsaktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter. Därutöver kan bolaget placera överskottslikviditet i svenska och utländska aktier och aktiefonder, dock ej sådan finansiell verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn.

I Alnarpsvägens Fastighetsaktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Arne Allan Evert som är född 1936 och har titeln VD, Nilsson, Arne Allan Evert som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Carl-Axel Uno som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Gunvor Helén Marianne som är född 1937 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lillemor Ann-Christin som är född 1948 och har titeln Suppleant, Bengtsson, Björn David som är född 1966 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .