JSK Data, Miljö & Kvalitet

Skåne län

Information

Att på ett professionellt sett hjälpa företag med verksamhetsutveckling inom områdena Data, Kvalitet och Miljö. Data IT IS Strategi - Genomgång av företagets datamiljö. (Programvaror, nätverk, datalagring, backup, katastrofplan säkerhet) Internet Intranet, skapa hemsidor. År 2000 genomgångar Dokumenthantering MS Office-paketet, effektivare använding av mallar användarstöd Skapa databaser i MS Access Statistiska analyser PC-help, sälja timbank Försäljning av programvaror för Balanced Scorecards, reklamationer, dokumenthantering, data warehouse Utveckla applikationer för uppföljning av Balanced Scorecards, reklamationer, avvikelser, förbättringsförslag. Kvalitet Nulägesanalys- verksamhetsanalys Införa ISO 9000 EFQM - verksamhetsutveckling Internrevisioner Utbildning av internrevisorer Dokumenthantering Kundenkäter, Lost order Systematisk problemlösning Nyckeltal - kvalitetsbristkostnader Genomföra revisioner som underleverantör åt Certifieringsorgan Miljö Nulägesanalys - Miljöutredning Införa ISO 14000 Internrevisioner Utbildning av internrevisorer Dokumenthantering Nyckeltal Genomföra revisioner som underleverantör åt Certifieringsorgan

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för JSK Data, Miljö & Kvalitet vars bolagstyp är Enskild firma.

I Lomma så är JSK Data, Miljö & Kvalitet ett av många bolag vars bolagstyp är Enskild firma och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Lomma arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Lomma och i Skåne län. Redan 1998-03-13 så skapades JSK Data, Miljö & Kvalitet och bolaget är har ej F-skattsedel.

500228-XXXX är organisationsnummret för bolaget som finns i Lomma.

Just nu är JSK Data, Miljö & Kvalitet och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med JSK Data, Miljö & Kvalitet så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Följande personer är på något sätt aktiva inom JSK Data, Miljö & Kvalitet är Klingspor, Set Erik Jan som är född 1950 och har titeln Innehavare av enskild firma, .