Independent Management Scandinavia Kommanditbolag

Skåne län

Information

I Lomma finns det ett Kommanditbolag som heter Independent Management Scandinavia Kommanditbolag. Det finns flera företag som liknar Independent Management Scandinavia Kommanditbolag i Skåne län. Lomma är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2001-09-17 så har Independent Management Scandinavia Kommanditbolag varit registrerat. Idag är Independent Management Scandinavia Kommanditbolag och det finns fler företag som är det i Lomma.

Vill man komma i kontakt med Independent Management Scandinavia Kommanditbolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Bondev. 19, 237 32, Bjärred. Vi ni istället prata med Independent Management Scandinavia Kommanditbolag så kan ni göra det på 070-8293330.

Bolaget skall verka inom informationsteknologisk, multimedial och fototeknisk produktion. Vidare skall bolaget verka inom utveckling av affärsverksamhet, processer, personal, ledarskap, organisation, produkter och marknadsföring. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet kring ovanstående samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva juridisk konsultverksamhet, Bolaget skall även bedriva handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter. Bolaget skall vidare idka handel med produkter.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Allector Limited som är född och har titeln Komplementär,Bosatt i land utanför EES, Hjortsman, Rolf Anders som är född 1962 och har titeln Kommanditdelägare, Hjortsman, Rolf Anders som är född 1962 och har titeln Prokurist, .

Bolaget tecknas av komplementären. .

Independent Management Scandinavia Kommanditbolag har 969680-0813 som sitt organisationsnummer.