Mentorbolaget Månsson Handelsbolag

Skåne län

Information

Mentorbolaget Månsson Handelsbolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där Mentorbolaget Månsson Handelsbolag finns. I Lomma så finns det många olika Handelsbolag och i Skåne län så finns det ännu fler Handelsbolag. Mentorbolaget Månsson Handelsbolag tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har F-skatt vilket Mentorbolaget Månsson Handelsbolag har haft sedan 1998-01-01. Mentorbolaget Månsson Handelsbolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Mentorbolaget Månsson Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Ottars v. 9, 237 31, Bjärred men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 046-291896.

Lomma arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Mentorbolaget Månsson Handelsbolag har idag 969652-4470 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för Mentorbolaget Månsson Handelsbolag

Human resources, mentorfrågor, agenturverksamhet såsom import och försäljning av reklam- och presentartiklar samt företagsråd- givare.

I Mentorbolaget Månsson Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Månsson, Hans Håkan som är född 1943 och har titeln Bolagsman, Månsson, Ursula Carstendotter som är född 1944 och har titeln Bolagsman, .