SKÅNSK DYKSERVICE PEN KOMMANDITBOLAG

Skåne län

Information

SKÅNSK DYKSERVICE PEN KOMMANDITBOLAG hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där SKÅNSK DYKSERVICE PEN KOMMANDITBOLAG finns. I Lomma så finns det många olika Kommanditbolag och i Skåne län så finns det ännu fler Kommanditbolag. SKÅNSK DYKSERVICE PEN KOMMANDITBOLAG tillhör verksamheterstypen Kommanditbolag och verksamheten har F-skatt vilket SKÅNSK DYKSERVICE PEN KOMMANDITBOLAG har haft sedan 1996-01-01. SKÅNSK DYKSERVICE PEN KOMMANDITBOLAG har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till SKÅNSK DYKSERVICE PEN KOMMANDITBOLAG så kan ni göra det genom att skicka er post till Industrihamnen, 234 34, Lomma men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-410501.

Lomma arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

SKÅNSK DYKSERVICE PEN KOMMANDITBOLAG har idag 916765-2248 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -komplementären är den som för stunden ansvarar för SKÅNSK DYKSERVICE PEN KOMMANDITBOLAG

Dykutbildning, försäljning av dykmateriel samt utföra dykuppdrag.

I SKÅNSK DYKSERVICE PEN KOMMANDITBOLAG så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wessberg, Per-Erik Gunnar som är född 1953 och har titeln Komplementär, Wessberg, Eva-Karin som är född 1949 och har titeln Kommanditdelägare, .