Bostadsrättsföreningen BoKlok Studentvången

Skåne län

Information

I Lomma finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen BoKlok Studentvången. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen BoKlok Studentvången i Skåne län. Lomma är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2004-06-29 så har Bostadsrättsföreningen BoKlok Studentvången varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen BoKlok Studentvången och det finns fler företag som är det i Lomma.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen BoKlok Studentvången så kan man gör det genom att posta ett brev till Krukmakareg. 11 G, 234 37, Lomma. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen BoKlok Studentvången så kan ni göra det på 040-187060.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Jönsson, Kaj Anders Roland som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundahl, Rolf Jörgen Roland som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Per Niklas som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Klas Göran som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Holgersson, Gun Irene Margareta som är född 1941 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen BoKlok Studentvången har 769611-0944 som sitt organisationsnummer.