Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening

Skåne län

Information

Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Lomma. Det är nämligen den kommunen som Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2004-03-18.

Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2001-01-30. Men sedan 2004-03-18 så har Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Strandv. 33, 234 36, Lomma. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-411010.

Lomma arbetar för att verksamheter som Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förena fiskare och för fisket intresserade personer. Samt verka för en god utveckling inom fiskets område. Medlemmarna deltar som konsumenter gentemot föreningen.

Firmatecknare för Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hansen, John Anders Sylvest -Soininen, Tommy Einari.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening och det är följande personer, Andersson, Valter Ingemar som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansen, John Anders Sylvest som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Kaj Roger som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Pålsson, Torbjörn Tommy som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Soininen, Tommy Einari som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Bengt Åke Gunnar som är född 1948 och har titeln Suppleant.Larsson, Nils Tonny som är född 1949 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Lomma Fiskareförening Öresund Ekonomisk förening är 769606-6369.