Montessori-Bjerred Ekonomisk förening

Skåne län

Information

I Lomma finns det ett Ekonomisk förening som heter Montessori-Bjerred Ekonomisk förening. Det finns flera bolag som liknar Montessori-Bjerred Ekonomisk förening i Skåne län. Lomma är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1997-12-04 så har Montessori-Bjerred Ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Montessori-Bjerred Ekonomisk förening och det finns fler bolag som är det i Lomma.

Vill man komma i kontakt med Montessori-Bjerred Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till N. Västkustv. 80, 237 41, Bjärred. Vi ni istället prata med Montessori-Bjerred Ekonomisk förening så kan ni göra det på 046-291760.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska in- tressen genom att för medlemmarnas barn, under kompetent montes- sorilärares ledning, driva förskola, grundskola och fritidshem, enligt Maria Montessoris pedagogik, samt att på annat sätt sprida Montessoripedagogiken.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Löfqvist, Lars Ola som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Hermansson, Ingrid Kristina som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Irhagen, Lena Susanne som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Laurin, Carin som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Axel Pär Gunnar som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Neborg, Erik Mattias som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamotPalenius, Ebba Lena Charlotta som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Ulfsparre, Anders Sigge Carlsson som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindquist, Annika Christina som är född 1967 och har titeln SuppleantMalmborg, Lilly Katarina som är född 1973 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Lundqvist, Axel Pär Gunnar -Löfqvist, Lars Ola .

Montessori-Bjerred Ekonomisk förening har 769602-6983 som sitt organisationsnummer.