HSB Bostadsrättsförening Kaprifolen i Lomma

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Kaprifolen i Lomma vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Lomma så är HSB Bostadsrättsförening Kaprifolen i Lomma ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Lomma arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Lomma och i Skåne län. Redan 1968-05-15 så skapades HSB Bostadsrättsförening Kaprifolen i Lomma och företaget är har ej F-skattsedel.

746001-0296 är organisationsnummret för företaget som finns i Lomma.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Kaprifolen i Lomma och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Kaprifolen i Lomma så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Herrström, Håkan Stig Anders -Lindeberg, Christiana Ilse H -Månsson, Sven Gunnar -Wahl, Maj Gunnel Henrietta

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Kaprifolen i Lomma är Herrström, Håkan Stig Anders som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindeberg, Christiana Ilse H som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Sven Gunnar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Lars Ingvar som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Wahl, Maj Gunnel Henrietta som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, John Kenneth som är född 1950 och har titeln SuppleantAndersson, Mats Åke Tord som är född 1956 och har titeln Suppleant, .