HSB Bostadsrättsföreningen Knutsbo i Lomma

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsföreningen Knutsbo i Lomma hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där HSB Bostadsrättsföreningen Knutsbo i Lomma finns. I Lomma så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsföreningen Knutsbo i Lomma tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har F-skatt vilket HSB Bostadsrättsföreningen Knutsbo i Lomma har haft sedan 1994-01-01. HSB Bostadsrättsföreningen Knutsbo i Lomma har funnits sedan och 2005-06-09 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsföreningen Knutsbo i Lomma så kan ni göra det genom att skicka er post till Slättängsg. 21, 234 36, Lomma men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Lomma arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsföreningen Knutsbo i Lomma har idag 746000-4786 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Per Håkan -Laos, Heidi Annika -Lund, Maj-Britt Ingegärd -Rosberg, Bengt Göran är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsföreningen Knutsbo i Lomma

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsföreningen Knutsbo i Lomma så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Per Håkan som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ulla-Britt som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Laos, Heidi Annika som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Lund, Maj-Britt Ingegärd som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosberg, Bengt Göran som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Blunk, Åsa Birgitta som är född 1951 och har titeln SuppleantEriksson, Erik Johan David som är född 1971 och har titeln Suppleant, .