HSB Bostadsrättsförening Henriksgården i Lomma

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Henriksgården i Lomma vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Lomma så är HSB Bostadsrättsförening Henriksgården i Lomma ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Lomma arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Lomma och i Skåne län. Redan 1951-08-15 så skapades HSB Bostadsrättsförening Henriksgården i Lomma och bolaget är har F-skattsedel HSB Bostadsrättsförening Henriksgården i Lomma har haft det sedan 1994-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Henriksgården i Lomma är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2000-10-23

746000-4729 är organisationsnummret för bolaget som finns i Lomma.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Henriksgården i Lomma och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Henriksgården i Lomma så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Göransson, Inga-Kerstin -Svensson, Kenth Thomas -Svensson, Lars Ingvar -Söderkvist, Ola Magnus

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Henriksgården i Lomma är Dahlgren, Inger Birgitta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Göransson, Inga-Kerstin som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Kenth Thomas som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Lars Ingvar som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderkvist, Ola Magnus som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekman, Anna Britta Christine som är född 1960 och har titeln SuppleantLinvin, Eva Helena som är född 1954 och har titeln Suppleant, .