HSB Bostadsrättsförening Magnolia i Lomma

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Magnolia i Lomma hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Magnolia i Lomma finns. I Lomma så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Magnolia i Lomma tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har F-skatt vilket HSB Bostadsrättsförening Magnolia i Lomma har haft sedan 1994-01-01. HSB Bostadsrättsförening Magnolia i Lomma har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Magnolia i Lomma så kan ni göra det genom att skicka er post till Föreningsg. 15, 211 44, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Lomma arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Magnolia i Lomma har idag 746000-4612 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dagner, Mona Ann-Sofie -Karlsson, Sonja Margareta -Leijon, Jan Tommy Ragnar -Nilsson, Leif Sandy Leonard är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Magnolia i Lomma

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Magnolia i Lomma så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dagner, Mona Ann-Sofie som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sonja Margareta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvist, Kaj Rutger som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Leijon, Jan Tommy Ragnar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Leif Sandy Leonard som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Leijon, Björn Wiking Göran som är född 1945 och har titeln SuppleantLindström, Anders Elvir som är född 1950 och har titeln Suppleant, .