Bostadsrättsföreningen Rhodesia

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande och utan begränsning till tiden samt att tillgodose gemensamma intressen och behov. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Rhodesia vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Lomma så är Bostadsrättsföreningen Rhodesia ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Lomma arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Lomma och i Skåne län. Redan 1947-02-15 så skapades Bostadsrättsföreningen Rhodesia och företaget är har ej F-skattsedel.

746000-0321 är organisationsnummret för företaget som finns i Lomma.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Rhodesia och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Rhodesia så går det att nå dem via telefon på 040-926462 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Rhodesia är Christiansson, Jens Per som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Leif Johan Mattias som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Möllerberg, Eva Carina som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Sara Margareta som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Soininen, Tommy Einari som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karin Ia Maria som är född 1964 och har titeln SuppleantSöderkvist, Anna Christina som är född 1974 och har titeln Suppleant, .