Bostadsrättsföreningen Resedan

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Resedan är ett av många bolag som finns i Lomma. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Resedan finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Resedan som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1952-08-31.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Strandv. 37, 234 36, Lomma. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Resedan så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-413957.

Lomma arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Resedan ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Resedan. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Resedan är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Olsson, Evy Karin -Wolff, Ulla Margareta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Resedan och det är följande personer, Jönsson, Elsa Ingegärd som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Evy Karin som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Wolff, Ulla Margareta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Evy Alfrida Ingegerd som är född 1931 och har titeln Suppleant, Törnblom, Alf Georg som är född 1980 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Resedan är 746000-0222.