Bostadsrättsföreningen Jasminen nr 10

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Jasminen nr 10 hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Jasminen nr 10 finns. I Lomma så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Jasminen nr 10 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Jasminen nr 10 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Jasminen nr 10 så kan ni göra det genom att skicka er post till Akaciag. 2 C, 234 41, Lomma men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Lomma arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Jasminen nr 10 har idag 716439-6892 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Lilleås, Einar -Scherstén, Solveig Anita är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Jasminen nr 10

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.

I Bostadsrättsföreningen Jasminen nr 10 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lilleås, Einar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Scherstén, Solveig Anita som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Wendel, Anders Håkan som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Gröhn, Pär Olof som är född 1974 och har titeln Suppleant, .