Bostadsrättsföreningen Mellanvången nr 2

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Mellanvången nr 2. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Lomma här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Mellanvången nr 2 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Lomma jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Mellanvången nr 2 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716439-3816.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Bostadsrättsföreningen Mellanvången nr 2 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Mellanvången nr 2 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Danielsson, Anna Elisabet som är född 1984 och har titeln Suppleant , Lyding, Lars Dennis som är född 1982 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt Medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.