HSB Bostadsrättsförening Sjöhem i Lomma

Skåne län

Information

716438-4203 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Sjöhem i Lomma. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Sjöhem i Lomma är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Lomma som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Sjöhem i Lomma finns i.

HSB Bostadsrättsförening Sjöhem i Lomma har varit registrerat sedan 1987-02-13 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Sjöhem i Lomma så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Sjöhem i Lomma är och det finns flera verksamheter i Lomma som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Sjöhem i Lomma är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hansen, Kathleen Anne Margaret -Persson, Lars Olof -Rehnström, Ingrid Linda Cecilia -Åhlin, Anders Alf

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Sjöhem i Lomma så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Tångg. 25, 234 32, Lomma

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Sjöhem i Lomma och det är Dahlgren, Inger Birgitta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansen, Kathleen Anne Margaret som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungström, Marie Jeanette som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lars Olof som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Rehnström, Ingrid Linda Cecilia som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Åhlin, Anders Alf som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Ulla Margareta Christina som är född 1944 och har titeln Suppleant, Åkesson, Nils Johan som är född 1959 och har titeln Suppleant,