HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma finns. I Lomma så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har F-skatt vilket HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma har haft sedan 1994-01-01. HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma så kan ni göra det genom att skicka er post till Höjeåg. 255, 234 33, Lomma men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Lomma arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma har idag 716407-3061 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Tommy Gustav Eiler -Olsson, Bengt Olov -Persson, Bengt Göran Arnold -Sandquist, Mona Christina är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Boij, Knut Sigfrid som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Edahl, Hans Jörgen som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Tommy Gustav Eiler som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Bengt Olov som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Bengt Göran Arnold som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandquist, Mona Christina som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotStåhl, Per-Lennart som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjalmarsson, Mary Elisabeth som är född 1930 och har titeln Suppleant, Petré, Ulf Lennart som är född 1945 och har titeln Suppleant.