Riksbyggens Bostadsrättsförening Skrattmåsen

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Skrattmåsen är ett företag som finns i Lomma. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Skrattmåsen finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eriksson, Jan Åke som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Kerstin Birgitta Yvonne som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristiansson, Bo Ronny som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandell, Irene Ann-Christin som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Ståhl, Anne-Christin som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Björk, Lena Ann-Kristin som är född 1953 och har titeln SuppleantFriberg, Emma Viola Maria som är född 1980 och har titeln Suppleant, Hammerin, Maj Ann-Christin som är född 1966 och har titeln Suppleant, Nilsson, Kent-Åke Bertil som är född 1957 och har titeln SuppleantSvedberg, Ebbe Martin Vangby som är född 1947 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Skrattmåsen så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Skrattmåsen på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Skrattmåsen av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Skrattmåsen är ett av många företag som finns i Skåne län och Lomma arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Skrattmåsen innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Skrattmåsen är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Skrattmåsen så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Skrattmåsen har 716407-2832 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.