Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 1

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 1. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Lomma här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 1 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Lomma jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 1 är momsregistrerat sedan1991-01-01 och har organisationsnummer 716407-2824.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 1 är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 1 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Ekdahl, Eva Christina som är född 1959 och har titeln Suppleant , Ingerlid, Kerstin Ann-Britt som är född 1927 och har titeln Suppleant , Nilsson, Bengt Tomas som är född 1963 och har titeln Suppleant . Nilsson, Birthe Marina Viveka som är född 1962 och har titeln Suppleant . Tillberg, Kent Ove Ingemar som är född 1969 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.