Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 3

Skåne län

Information

716407-2816 är organisationsnummer för bolaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 3. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 3 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Lomma som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 3 finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 3 har varit registrerat sedan 1985-01-04 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 3 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 3 är och det finns flera bolag i Lomma som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 3 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Lommahus nr 3 och det är Bredgard, Thomas Bertil som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Fridh, Jan Ingvar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Birgitta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Källström, Eva Karin Kristina som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Per Jan-Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Tillberg, Kent Ove Ingemar som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamotFriberg, Emma Viola Maria som är född 1980 och har titeln Suppleant, Närvall, Lis-Lott Birgitta Maria som är född 1944 och har titeln Suppleant, Svensson, Stig Roland som är född 1941 och har titeln Suppleant