HSB Bostadsrättsförening Nybo i Lomma

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Nybo i Lomma hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Nybo i Lomma finns. I Lomma så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Nybo i Lomma tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Nybo i Lomma har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Nybo i Lomma så kan ni göra det genom att skicka er post till Plejelgången 2 A, 234 37, Lomma men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Lomma arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Nybo i Lomma har idag 716407-0034 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Essy-Ehsing, Dan Håkan -Lilleås, Joel Stefan -Sjunnesson, Marie-Louise -Uddhammar, Petter Torgil Mikael är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Nybo i Lomma

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Nybo i Lomma så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Essy-Ehsing, Dan Håkan som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Lilleås, Joel Stefan som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosberg, Bengt Göran som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjunnesson, Marie-Louise som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Thellenström, Per Erik som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Uddhammar, Petter Torgil Mikael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotGullstrand, Gert Ingvar som är född 1956 och har titeln Suppleant, Nilsson, Asta Karin Lisbeth som är född 1953 och har titeln Suppleant, Schultz, Jörgen Rikard som är född 1967 och har titeln SuppleantÅkesson, Paul Anders som är född 1971 och har titeln RevisorOlsson, Lars Göran som är född 1944 och har titeln Revisorssuppleant.