Lomma Företagsgrupp Ekonomisk Förening

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Lomma Företagsgrupp Ekonomisk Förening. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Lomma här finns det många olika Ekonomisk förening. Lomma Företagsgrupp Ekonomisk Förening tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Lomma jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Lomma Företagsgrupp Ekonomisk Förening är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716406-9770.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 040-6411104.

Lomma Företagsgrupp Ekonomisk Förening är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Lomma Företagsgrupp Ekonomisk Förening så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , Andersson, Karl Lennart Gunnar som är född 1957 och har titeln Suppleant , Hansson, Mårten Runo Joacim som är född 1969 och har titeln Suppleant . Koch, Emma Maria Christine som är född 1973 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för etablerande av att medlemmar sinsemellan fungerande utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande, drivande av service- tjänster samt tecknande av inköpsavtal och tjänsteavtal att ut- nyttjas av medlemmarna samt att i frågor av allmän gemensam natur vara kontaktorgan med Lomma kommun.