HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Bjärred

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Bjärred hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lomma som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Bjärred finns. I Lomma så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Bjärred tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har F-skatt vilket HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Bjärred har haft sedan 1994-01-01. HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Bjärred har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Bjärred så kan ni göra det genom att skicka er post till Bjerehov 5 B, 237 34, Bjärred men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 046-294694.

Lomma arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Bjärred har idag 716406-7360 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Elmer Noblin, Rickard Dahlberg, Eva Noblin och Hans Åkesson, två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Bjärred

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Bjärred så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dahlberg, Sven Erik Richard som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Frostbrant, Vandy Gudrun som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Noblin, Eva Irene som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Noblin, Nils Olof Elmer som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Hans Olof Bertil som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Lizette Anna-Greta som är född 1955 och har titeln SuppleantTedemalm, Leif Göran som är född 1954 och har titeln Suppleant, .